Skip to main content

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή
H εταιρεία με την επωνυμία AGROPOLI IKE που εδρεύει στις ΒΙ.ΠΕ. Τριπόλεως - Ο.Τ. 9 (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο agropoli.com.gr (εφεξής ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) με σκοπό την παρουσίαση των προϊόντων της στους επισκέπτες της Ιστοσελίδας.

Η χρήση της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους καλούμε τον κάθε επισκέπτη της να διαβάσει προσεκτικά, καθώς η χρήση της συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους στο σύνολο τους. Σε περίπτωση μη συμφωνίας με τους παρόντες όρους, ο επισκέπτης οφείλει ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ρυθμίζεται από ειδικούς όρους χρήσης, αυτοί συνιστούν ενιαίο σύνολο με τους παρόντες, αλλά ως ειδικοί, υπερισχύουν έναντι αυτών σε περίπτωση σύγκρουσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει τους όρους χρήσης, όποτε αυτό κρίνετε αναγκαίο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους χρήστες της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ για αυτές τις αλλαγές. Για τον λόγο αυτό, συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, απεικονίσεων, λογοτύπων, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Επομένως, απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, χρήση, αποθήκευση, τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Ο επισκέπτης δέχεται ότι οτιδήποτε εμπεριέχεται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων (που έχουν χορηγήσει την άδειά τους) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ποινής ή προστίμου ή σε αποζημίωση του ή των δικαιούχων.

Σύνδεσμοι (Hyperlinks)
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει υποχρέωση ούτε την δυνατότητα να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Ο επισκέπτης έχει υποχρέωση να απευθύνει απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών τυχόν ερωτήσεις που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της από την Ιστοσελίδα συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων.

Ευθύνη Χρήστη
Ο επισκέπτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ όπως ο νόμος προβλέπει και οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ή στο Διαδίκτυο η οποία θα είναι απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη της, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Απαγορεύεται στον επισκέπτη της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ η δημοσίευση, μετάδοση, ανάρτηση και με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση οποιουδήποτε άσεμνου, ανίερου, δυσφημιστικού, εξυβριστικού, εκφοβιστικού, απειλητικού, παράνομου πορνογραφικού, ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να συνιστά (ή να προτρέπει σε) συμπεριφορά που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου ηθελημένα ή άθελα του.

Παρεχόμενες πληροφορίες
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας και τα προϊόντα της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα. Αντίστοιχα κάθε επισκέπτης της αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα του. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη της Ιστοσελίδας από ή εξ αφορμής της χρήσης της. Οι πληροφορίες, το σύνολο του περιεχομένου παρέχονται "ως έχουν".

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες και θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της χωρίς να εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά της η οποία μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της ταυτόχρονα ή λοιπές αιτίες.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Το απόρρητο των επισκεπτών και η προστασία των δεδομένων είναι ανθρώπινα δικαιώματα και είναι υποχρέωση μας να τα προστατεύουμε. Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία. Ποτέ δεν θα πουλήσουμε, νοικιάσουμε θα δημοσιοποιήσουμε ή διανείμουμε με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τα προσωπικά δεδομένα θεωρούνται απόρρητα και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και η διαφύλαξη τους, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την πολιτική προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ μας. Η περιήγηση σε αυτήν προϋποθέτει ότι έχετε ενημερωθεί, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης μας αλλά και την πολιτική προσωπικών δεδομένων ειδικότερα.

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Απορρήτου (Privacy Notice) που είναι αναρτημένη σε αυτή και ισχύει στο σύνολό της και την οποία υποχρεούται να διαβάσει κάθε επισκέπτης της.

Η agropoli.com.gr δεν ευθύνεται για συλλογή προσωπικών δεδομένων από συνδεδεμένους ιστότοπους (hyperlinks).

Πολιτική Cookies
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ χρησιμοποιεί την τεχνολογία "cookies" που επιτρέπει την αναγνώριση του επισκέπτη αξιοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από την πλοήγηση των χρηστών. Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Με την χρήση τους συλλέγοντα δεδομένα πλοήγησης, ώστε να διευκολύνεται και να επιταχύνεται πρόσβαση και πλοήγηση των επισκεπτών στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί. Η χρήση των cookies από τον επισκέπτη της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στους όρους της Πολιτικής Απορρήτου που είναι αναρτημένη σε αυτή.

Έχουμε ήδη ζητήσει και λάβει την συγκατάθεση σας για την χρήση των cookies κατά την είσοδο σας. Επίσης, στις ρυθμίσεις του τερματικού σας υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την λήψη και τήρηση των cookies. Αν είστε αντίθετοι με την εν λόγω υπηρεσία παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Επικοινωνία
Διαχειριστής της ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ είναι η AGROPOLI IKE. Για κάθε διευκρίνιση, ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με αυτήν οι επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηλεφωνικώς, στον αριθμό 2710 222766 ή μέσω e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..